ເອົາຂ່າວເຕືອນຣະວັງ

ທ່ານຈະໄດ້ອ່ານຂ່າວໃໝ່ ເປັນເນື່ອງນິດ ແລະ ການຖແລງຂ່າວຕ່າງໆ.

ລົງຊື່ເປັນ ສະມາຊິກ ຂ່າວທາງອີແມວລ໌ ຂອງເຮົາ, ພຽງແຕ່ສົ່ງອີແມວລ໌ ຂອງທ່ານຫາເຮົາ.

ເມື່ອທ່ານສົ່ງທີ່ຢູ່ອີແມວລ໌ ໃຫ້ເຮົາ, ໝາຍເຖີງທ່ານໄດ້ຍຶດຖື ໃນເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ຂອງ RFA