ສົ່ງຂ່າວຂອງທ່ານຫາເຮົາ

ເຮົາຖືວ່າ ການຣາຍງານຂ່າວ ຂອງທ່ານມີຄຸນຄ່າ. ບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ຢູ່ໃສ, ເຣື້ອງຫຍັງ, ເວລາໃດ, ແມ່ນໃຜ, ເປັນຫຍັງ. ສົ່ງຮູປຂອງທ່ານຫາເຮົາ ໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ, ສຽງ ຫຼືວ່າ ວີດີໂອ ຜ່ານທາງ MMS ຫຼື ອີແມວລ໌ ຫາ contact@rfa.org. ອີກວິທີນຶ່ງ, ສົ່ງເນື້ອເຣື້ອງ ຂ່າວ ແລະຄໍາເຫັນ ຂອງທ່ານຫາເຮົາ ໃນຮູປແບບ ຢູ່ທາງລຸ່ມນີ້.