ການເມືອງ

ຊາວບ້ານ ວິຈານການເຮັດວຽກ ຂອງຕໍາຣວດ ອອກມາຂໍໂທດ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ວິພາກວິຈານ ການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຣວດ ຢູ່ຈຸດກວດກາຫ້ວຍຊ້ຳ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຖືກຈັບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຣວດ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວອອກຖແລງ ຄໍາຂໍໂທດ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອ໋ອນລາຍນ໌ ຂອງ ປກສ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອໃຫ້ແກ້ຂ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.