ການຄ້າມະນຸສ

ລົງນາມຮ່ວມ ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຄ້າມະນຸສ ຢູ່ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ

ອົງການພັທນາສາກົລ ຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸສ ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະແຂວງອຸດົມໄຊ ມີໄລຍະເວລາ 2 ໂດຍຈຸດປະສົງເພື່ອນັບສນູນ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸສ ໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.