ສຸຂພາບ

ຣັຖບານຈີນ ຈະໃຫ້ທຶນ ປັບປຸງໂຮງໝໍ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ຣັຖບານຈີນ ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງການແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ຕຣຽມຈະປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ໂຮງໝໍແຂວງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ຮວມເຖິງໃຫ້ມີ ຄວາມທັນສມັຍຂຶ້ນນໍາດ້ວຍ ເຊິ່ງຈະປັບປຸງໃນເຣື່ອງ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ, ການບໍຣິການ, ປິ່ນປົວສຸຂພາບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃຫ້ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ.