ສະພາບແວດລ້ອມ

ໂຄງການຮ່ວມມື ຕ້ານການລັກຕັດໄມ້ ລະຫວ່າງ ລາວ-ສະຫະຣັຖ

ລາວ ແລະ ສະຫະຣັຖ ອາເມຣິກາ ຮ່ວມມືກັນ ໃນໂຄງການ ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ປາບປາມ ການລັກຕັດໄມ້ ແລະການຄ້າຂາຍໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ທີ່ຕິດກັບຊາຍແດນກັມພູຊາ ຊຶ່ງມີຊາວບ້ານ ລັກຕັດໄມ້ໃຊ້ເອງ ແລະຂາຍໃຫ້ພວກພໍ່ຄ້າໄມ້ຈຳນວນຫຼາຍ.