ປວັດສາຕລາວ ຕອນທີ 27

ສົມເດັຈ ພຣະເຈົ້າ ໄຊຍະເສຕຖາ ມະຫາຣາຊ ເປັນນັກຮົບ ເປັນ ສະຖາປະນິກ ແລະ ເປັນຜູ້ ມີສັທທາ ອັນໜັກແໜ້ນ ໃນ ພຣະພຸທ ສາສນາ